دانلود سریال ایرانی جدید

دانلود سریال پوست شیر کامل فصل ۱-۲-۳ پایانی

دانلود سریال پوست شیر با کیفیت بلوری HD

دانلود سریال ایرانی «پوست شیر» جمشید محمودی

Legall download The Lion Skin 2022 iranian Series

سریال پوست شیر – Poste Shir Serial

سال ساخت: ۱۴۰۱ | پخش: ۰۱ | پخش کننده: فاکس فیلم

تهیه کننده: نوید محمودی | نویسنده و کارگردان: جمشید محمودی

 

سریال پوست شیر ​​داستان زندگی نعیم را شرح می دهد که به عشق دیدن دخترش پانزده سال زندان را تحمل کرد و پس از آزادی برای ملاقات با او با بحرانی بزرگ مواجه شد.

سریال پوست شیر کامل

بازیگران

هادی حجازی‌فر، پانته‌آ بهرام، مهرداد صدیقیان، علیرضا کمالی، پردیس احمدیه، بابک کریمی، ژیلا شاهی، آناهیتا افشار، کامران تفتی، رضا بای، علی اوسیوند، بهزاد خلج و سعید دشتی

دانلود سریال پوست شیر فصل اول کامل

پوست شیر قسمت ۱ فصل اول

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۱ فصل اول همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۱ فصل اول با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۱ فصل اول با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۱ فصل اول با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۱ فصل اول با کیفیت بلوری

 

پوست شیر قسمت ۲ فصل اول

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۲ فصل اول همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۲ فصل اول با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۲ فصل اول با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۲ فصل اول با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۲ فصل اول با کیفیت بلوری

 

پوست شیر قسمت ۳ فصل اول

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۳ فصل اول همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۳ فصل اول با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۳ فصل اول با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۳ فصل اول با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۳ فصل اول با کیفیت بلوری

پوست شیر قسمت ۴ فصل اول

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۴ فصل اول همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۴ فصل اول با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۴ فصل اول با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۴ فصل اول با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۴ فصل اول با کیفیت بلوری

 

پوست شیر قسمت ۵ فصل اول

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۵ فصل اول همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۵ فصل اول با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۵ فصل اول با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۵ فصل اول با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۵ فصل اول با کیفیت بلوری

 

پوست شیر قسمت ۶ فصل اول

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۶ فصل اول همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۶ فصل اول با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۶ فصل اول با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۶ فصل اول با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۶ فصل اول با کیفیت بلوری

 

پوست شیر قسمت ۷ فصل اول

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۷ فصل اول همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۷ فصل اول با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۷ فصل اول با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۷ فصل اول با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۷ فصل اول با کیفیت بلوری

پوست شیر قسمت ۸ فصل اول و پایانی

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۸ فصل اول همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۸ فصل اول با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۸ فصل اول با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۸ فصل اول با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۸ فصل اول با کیفیت بلوری

   ————————————————.

دانلود سریال پوست شیر فصل دوم کامل

پوست شیر قسمت ۱ فصل دوم

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۱ فصل دوم همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۱ فصل دوم با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۱ فصل دوم با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۱ فصل دوم با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۱ فصل دوم با کیفیت بلوری

 

پوست شیر قسمت ۲ فصل دوم

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۲ فصل دوم همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۲ فصل دوم با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۲ فصل دوم با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۲ فصل دوم با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۲ فصل دوم با کیفیت بلوری

 

پوست شیر قسمت ۳ فصل دوم

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۳ فصل دوم همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۳ فصل دوم با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۳ فصل دوم با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۲ فصل دوم با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۳ فصل دوم با کیفیت بلوری

 

پوست شیر قسمت ۴ فصل دوم

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۴ فصل دوم همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۴ فصل دوم با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۴ فصل دوم با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۴ فصل دوم با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۴ فصل دوم با کیفیت بلوری

 

پوست شیر قسمت ۵ فصل دوم

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۵ فصل دوم همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۵ فصل دوم با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۵ فصل دوم با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۵ فصل دوم با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۵ فصل دوم با کیفیت بلوری

 

پوست شیر قسمت ۶ فصل دوم

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۶ فصل دوم همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۶ فصل دوم با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۶ فصل دوم با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۶ فصل دوم با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۶ فصل دوم با کیفیت بلوری

 

پوست شیر قسمت ۷ فصل دوم

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۷ فصل دوم همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۷ فصل دوم با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۷ فصل دوم با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۷ فصل دوم با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۷ فصل دوم با کیفیت بلوری

 

پوست شیر قسمت ۸ فصل دوم و پایانی

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۸ فصل دوم همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۸ فصل دوم با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۸ فصل دوم با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۸ فصل دوم با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۸ فصل دوم با کیفیت بلوری

—————————————————.

 

دانلود سریال پوست شیر فصل سوم کامل

پوست شیر قسمت ۱ فصل سوم

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۱ فصل سوم همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۱ فصل سوم با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۱ فصل سوم با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۱ فصل سوم با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۱ فصل سوم با کیفیت بلوری

پوست شیر قسمت ۲ فصل سوم

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۲ فصل سوم همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۲ فصل سوم با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۲ فصل سوم با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۲ فصل سوم با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۲ فصل سوم با کیفیت بلوری

 

پوست شیر قسمت ۳ فصل سوم

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۳ فصل سوم همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۳ فصل سوم با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۳ فصل سوم با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۳ فصل سوم با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۳ فصل سوم با کیفیت بلوری

 

پوست شیر قسمت ۴ فصل سوم

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۴ فصل سوم همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۴ فصل سوم با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۴ فصل سوم با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۴ فصل سوم با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۴ فصل سوم با کیفیت بلوری

 

پوست شیر قسمت ۵ فصل سوم

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۵ فصل سوم همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۵ فصل سوم با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۵ فصل سوم با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۵ فصل سوم با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۵ فصل سوم با کیفیت بلوری

 

پوست شیر قسمت ۶ فصل سوم

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۶ فصل سوم همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۶ فصل سوم با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۶ فصل سوم با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۶ فصل سوم با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۶ فصل سوم با کیفیت بلوری

 

پوست شیر قسمت ۷ فصل سوم

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۷ فصل سوم همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۷ فصل سوم با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۷ فصل سوم با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۷ فصل سوم با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۷ فصل سوم با کیفیت بلوری

 

پوست شیر قسمت ۸ فصل سوم

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۸ فصل سوم همه کیفیت ها

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۸ فصل سوم با کیفیت ۴۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۸ فصل سوم با کیفیت ۷۲۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۸ فصل سوم با کیفیت ۱۰۸۰

دانلود سریال پوست شیر قسمت ۸ فصل سوم با کیفیت بلوری

 

درباره فیلم

سریال پوست شیر ​​محصول ۱۴۰۱ ایران به کارگردانی جمشید محمودی و نویسندگی رضا بهاروند و جمشید محمودی که علاوه بر کارگردانی محمودی، نگارش داستان سریال جدیدش پست شیر ​​را نیز بر عهده دارد. جمشید محمودی متولد استان پاران افغانستان است،

۴۱ سال سن دارد و یکی از اتباع افغانستانی حاضر در ایران است که از شش سالگی در ایران زندگی می کند و یکی از باتجربه ترین افراد سینمای ایران به شمار می رود. فیلم های زیادی در ایران ساخته است.

کارگردان و فیلمنامه نویس و همچنین کارگردان دو سریال شبکه دوم سیما در سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ است و هنوز تجربه حضور در یکی از شبکه های تلویزیونی داخلی را در کارنامه خود نداشته است و سریال جدید پوست شیر ​​باید اولین باشد.

تجربه او محمودی در شبکه نمایش خانگی حضور دارد. از سری آثار معروف محمودی می توان به چندین متر مکعب عشق اشاره کرد که با این فیلم در جشنواره های داخلی و بین المللی درخشید و توانست جوایز متعددی را از آن خود کند.

برادران محمودی مانند فیلم های قبلی خود در پوستر شیر در کنار یکدیگر خواهند بود.نوید و جمشید محمودی در فیلم های زیادی با هم همکاری داشته اند، از هفت و نیم دقیقه تا چندین مکعب عشق و … نوید محمودی او که با پوست شیر ​​ترجیح داده شده، سمت تهیه کنندگی این سریال را بر عهده داشته و به همراه برادرش برای اولین بار در شبکه خانگی حضور خواهند داشت.

رزومه برادران محمودی شبیه به هم است زیرا هر دو در یک فیلم با هم ظاهر شده اند، یا نوید محمودی کارگردان و جمشید محمودی نویسنده این اثر هستند یا برعکس، بنابراین رزومه یکسانی دارند. و البته جوایز و افتخاراتشان هم اکثرا یکی است.

هم اکنون برادران محمودی پس از تجربه فراوان در ساخت فیلم و سریال، سریال پوست شیر ​​را که داستانی مهیج و دراماتیک دارد، تولید و پخش می کنند که از شبکه بومی سیما و بنا به اعلام روابط عمومی پخش خواهد شد.

این سریال قرار است قسمت اول این سریال در شهریور یا مهر ماه ۱۴۰۱ پخش شود. این سریال همچنان در حال تصویربرداری است و تاکنون تقریباً ۶۸ درصد از سکانس های آن به پایان رسیده است. فیلمبرداری و تولید آن به پایان رسیده است و باید تا پایان شهریور به پایان برسد و آماده پخش از شبکه خانگی شود.

بازیگران سریال پوست شیر.

شهاب حسینی پس از سال ها دوری از شبکه نمایش خانگی با سریال پست شیر ​​به این عرصه بازمی گردد. آخرین حضور شهاب حسینی در شبکه نمایش خانگی سریال شهرزاد است که در طول سالیان متمادی توانست به موفقیت های بیشماری دست یابد.

کمتر کسی پیدا می شود که بازی قباد شهاب حسینی در سریال شهرزاد را دوست نداشته باشد چرا که حسینی با بازی و سبک منحصر به فرد خود در نقش خود توانست تماشاگران را به وجد آورد.

حسینی در پوست شیر ​​نواخت. او چهارمین حضور خود را در شبکه نمایش خانگی به صورت سریال خواهد داشت، البته برنامه ای به نام همرافیق در شبکه نمایش خانگی را نیز در کارنامه خود دارد که در سال ۹۸-۹۹ از شبکه نمایش خانگی پخش شد.

در کنار شهاب حسینی هادی حجازی فر نیز در کنار او به ایفای نقش می پردازد که حجازی فر نیز سومین حضور خود را با سریال ایرانی پوست شیر ​​در شبکه خانگی تجربه خواهد کرد اما برخلاف حسینی و حجازی فر که در پانته آ بهرام به تازگی حضور دارند.

به عنوان بازیگر سریال پوست شیر ​​معرفی شد، از نظر حضور در شبکه نمایش خانگی برنامه شلوغ تری دارد، چرا که بهرام پیش از این سه سریال آماده پخش در شبکه نمایش خانگی دارد که یکی از آنها سریال است.

پدر گواردیولا و دیگری اسفندیار است حال باید دید سریال پوست شیر ​​که با حضور ستارگان مطرح سینمای ایران وارد تلویزیون خانگی می شود در جذب مخاطب موفق خواهد بود چرا که این روزها سریال جنایتکاران پخش می شود. از تلویزیون خانگی پخش می شود و توانسته با داستانی متفاوت و البته با بازی منحصر به فرد بازیگرانش عرصه را بر تمامی رقبای خود تنگ کند.

علاوه بر حسینی و حجازی فر بازیگران دیگری چون پانته آ بهرام، مهرداد صدیقیان، علیرضا کمالی، پردیس احمدیه، بابک کریمی، زیلا شاهی، آناهیتا افشار و علی اوسیند در پوست شیر ​​ظاهر شده اند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا